Verdens første
automatiserte klippeløsning
for sikkerhetsområder
på flyplassen

Verdens første automatiserte klippeløsning for sikkerhetsområder på flyplassen

Hold flyplassområdene velpleide og trygge, samtidig som bird-strikes reduserers. Klipping med roboter er en praktisk, kostnadseffektiv, bærekraftig og sikker løsning for vedlikehold av gressområdene langs rullebaner og taksebaner.

Bølerveien 13

1455 Nordre Frogn - Norge

About

Automatiserte klippeløsninger for flyplassenes sikkerhetsområder

Autroni installerer pålitelige robotgressklippere for å vedlikeholde flyplassens sikkerhetsområder, i samsvar med de strengeste sikkerhetsstandardene. Omfattende testing på Stavanger lufthavn Sola i Norge viser at robotklipping er en kostnadseffektiv og bærekraftig 24/7 løsning skreddersydd for flyplasser. I tillegg gir de en betydelig reduksjon av fugler og skadedyrs tilstedeværelse.

Autroni bygger på ekspertisen til Yamabiko Europe, spesialisten innen robotklipping av store gressflater. Yamabiko Europe er en del av Yamabiko, verdensledende innen utendørs utstyr, notert på Tokyo Stock Exchange.

Prosjektstudie

Utprøvd og testet klippeløsning på Stavanger Lufthavn

0 daa
klippes hver 72. time
0
robot-gressklippere
0 /7
operasjon
0
CO2 utslipp

Siden 2017 har Autroni vellykket satt ut soldrevne robotgressklippere på Stavanger lufthavn i Norge.

18 robotgressklippere trimmer hver kvadratmeter av sikkerhetsområdene i lav høyde hver 72. time. Erfaringen viser at dette drastisk begrenser tilstedeværelsen av fugler og skadedyr på gresset, og dermed minimerer risikoen for bird-strikes.

Automatisk klipping forenkler arbeidsoperasjoner og reduserer kostnadene: Ingen behov for kvalifisert personell som arbeider om natten, personalopplæring, sikkerhetsklarering eller store maskiner…

Etter denne vellykkede utplasseringen er det besluttet å utvide med automatisk klipping på andre flyplasser hos Avinor.

Løsning

En kostnadsbesparende løsning

Ikke behov for kvalifisert personell nattestid og sikkerhetsopplæring, heller ikke behov for feiing av rullebanen etter klipping. Robotklipping er billigere per kvadratmeter enn med tradisjonelle metoder.

Færre bird-strikes

Erfaring viser at kontinuerlig klipping reduserer tilstedeværelsen av fugler og skadedyr i sikkerhetsområdene på flyplassen betydelig, noe som igjen reduserer risikoen for bird-strikes.

En sikker løsning

Våre AM-2050 klipperoboter er utviklet i henhold til de strengeste sikkerhetsstandardene for å tillate 24/7 risikofri klipping av sikkerhetsområder.

En bærekraftig løsning

Våre AM-2050 klipperoboter har lavt energiforbruk og etterlater et lite økologisk fotavtrykk. Valgfrie solcelledrevne ladestasjoner eliminerer klimagassutslippene fullt ut.

En praktisk løsning

Autroni tilbyr en komplett løsning for vedlikehold av sikkerhetsområdene, inkludert mulighetsstudie, sikkerhetsgodkjenning, installasjon, overvåking og vedlikehold.

Previous
Next

Løsning

Lorem ipsum
Sola Airport • Norway

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aliquam faucibus nulla ut ultrices tincidunt.

Cost-efficient

No need for qualified personnel off-hours and safety training, nor for runway sweeping after mowing. Robotic mowing is less expensive per square meter than with traditional methods.

Fewer bird strikes

Experience shows that continuous mowing significantly reduces the presence of birds and animals in airport safety areas, lowering the risk of bird strikes.

Full Service

Echo® Airport Services offers a comprehensive solution ranging from feasibility study, safety approval, installation, monitoring to maintenance, including purchase and lease options.

Environmentally friendly

The AM-2080 mowing robots consume little energy and have a small ecological footprint. Optional solar-powered charging stations fully eliminate greenhouse gas emissions.

Safe

AM-2080 mowing robots comply with international safety requirements.

KONTAKT

Ta kontakt

Bølerveien 13, 1455 Nordre Frogn – Norge

For Østerrike, Tyskland og Sveits:
Frank Hemmerich
M : +49 171 6132708
frank.hemmerich@autroni.com

For alle andre land:
Roar Bjerke
M : +47 90059900
roar.bjerke@autroni.com

Santiago Amengual
M : +47 47255490
santiago.amengual@autroni.com

Kontaktskjema